1Par. 16: 5 je ... Co je 1 Par. 16: 5?
Asaf vrchní , a druhý po něm Zachariáš, Jehiel, Semiramot, Jechiel, Mattitiáš, Eliab, Benaiáš a Obed - Edom a Jehiel s harfy a lyry, a Asaf s činely,

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.