1Par. 16: 6 je ... Co je 1Par. 16: 6?
Benaiáš a Jachaziel kněží [k] průběžně [trumpet] před truhlou smlouvy Boží.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.