1Par. 16: 7 je ... Co je 1Par. 16: 7?
v ten den David dodán nejprve tento žalm poděkoval Hospodin do rukou Azafa a jeho bratři:

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.