1Par. 16: 9 je ... Co je 1Par. 16: 9?
Zpívejte mu, zpívali mu; vyprávějte o všech jeho zázracích;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.