1Par. 17: 1 je ... Co je 1 Par. 17: 1?
Když David žil v jeho domě, který řekl David Nátanovi proroku: Aj, já bydlím v domě cedrovém, truhla pak smlouvy Hospodinovy ​​pod závěsy. 2 Svět. 7: 2

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.