1Par. 17: 2 je ... Co je 1Par. 17: 2?
A Nátan řekl Davidovi: Udělej to, co máš ve svém srdci, neboť Bůh je s tebou. 2 Svět. 7: 3

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.