1Par. 17: 26 je ... Co je 1Par. 17: 26?
Nyní tedy, ó Hospodine, ty jsi Bůh a ty jsi mluvil o služebník tvůj to dobrotu.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.