1Par. 18: 10 je toto ... Co je 1 Par. 18: 10?
a poslal svého syna Jórama ke králi Davidovi, aby ho pozdravil a dát díky za to, že bojoval proti Hadadezerovi a udeřil ho - pro Hadarezer měl válku Tou - a [s ním] všechny druhy nádob zlaté, stříbrné a mosazné.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.