1Par. 18: 11 je ... Co je 1Par. 18: 11?
, a posvětíš je, král David Hospodinu stříbro a zlato, které vzal od všech pronárodů: z Idumejských, Moabites, Ammon, Pelištejců a od Amáleka.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.