1Par. 18: 14 je ... Co je 1Par. 18: 14?
A Dávid kraľoval nad celým Izraelem a učinil spravedlnost a spravedlnost všemu svému lidu. 2 Svět. 8: 15 Ps. 100: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.