1Par. 18: 15 je ... Co je 1Pas. 18: 15?
Jóab, syn Serújin, [bylo] nad vojskem, a Jozafat syn Achiludův - záznamník, 2 Sam. 8: 16

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.