1Par. 18: 4 je ... Co je 1Par. 18: 4?
A pobral mu David tisíc vozů, a sedm tisíce jezdců a dvacet tisíc vojáků, a David zničil všechny vozy a zanechal jim pouze 999. Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.