1Par. 18: 5 je ... Co je 1Par. 18: 5?
Syrští od Damašku na pomoc Hadarezer králi Soba, David pobil dvaadvacet tisíc Syřanů .

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.