1Par. 18: 6 je ... Co je 1Par. 18: 6?
A Dávid ustanovil stráže 999 v Sýrii v Damašku, a Aramejci se stali otroky Davidovými a přinášeli mu daň. A Pán pomáhal Davidu všude, kam šel. 2 Svět. 8: 14 Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.