1Par. 18: 8 je ... Co je 1Par. 18: 8?
A David vzal velké množství mosazi z města Tivavy a Kuhn, města Hadadezera. Z něho Solomon vyrobil mosazné moře a sloupy a mosazné lodě. 2 Svět. 8: 8 3 Svět. 7: 23

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.