1Par. 18: 9 je ... Co je 1Par. 18: 9?
A když uslyšel Tohi král Emat, že David porazil celou řadu Hadarezer krále Soba. 2 Svět. 8: 9

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.