1Par. 19: 12 je ... Co je 1Par. 19: 12?
A řekl: Jestliže Syrští budou silnější mne, pak se pomoz mi, a když Amoniové tě porazí, pomůžu ti.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.