1Par. 19: 6 je ... Co je 1Par. 19: 6?
Když Amónovci viděli že se zošklivili Davidovi, a pak poslal Chanun a Ammonových tisíc hřiven stříbra, aby sobě najali vozů a jezdců z Mezopotámie az Maachu Syrského, az Soba.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.