1Par. 19: 7 je ... Co je 1Par. 19: 7?
Takže najali třicet dva tisíc vozů a krále Maachu a jeho lidem, kteří přišli a utábořili před Medaba. A Amónovci se shromáždili ze svých měst a přišel do boje.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.