1Par. 19: 9 je ... Co je 1Par. 19: 9?
a synové Ammon, a nastoupí k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli samostatně v terénu.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.