1Par. 2: 1 je ... Co je 1Par. 2: 1?
Toto jsou synové Izraelští: Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Isachar, Zabulon, generál. 29: 32

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.