1Par. 2: 10 je ... Co je 1 Par. 2: 10?
Aram porodil Aminadába; Aminadab porodil Nassona, kníže synů Judských; Ruf. 4: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.