1Par. 2: 11 je ... Co je 1Par. 2: 11?
Naasson porodil losos, losos zplodil Boaza;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.