1Par. 2: 13 je ... Co je 1 Par. 2: 13?
Jesse zplodil prvorozeného svého Eliab, druhý - Abinadab, třetí - Summit

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.