1Par. 2: 14 je ... Co je 1Par. 2: 14?
Za čtvrté - Nathanael, pátý - Rudd,

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.