1Par. 2: 15 je ... Co je 1Par. 2: 15?
Šestý - Ozema, sedmý - David. Mat. 1: 6

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.