1Par. 2: 17 je ... Co je 1 Par. 2: 17?
Abigail porodil Amesa; otcem Amásy je Jefer, Ismaelit.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.