1Par. 2: 18 je ... Co je 1 Par. 2: 18?
, Caleb syn Ezronova zplodil děti Azuba jeho manželka [jejich] , a Jerioth, a to jsou synové: Jesher, Sobab a Ardon.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.