1Par. 2: 20 je ... Co je 1 Par. 2: 20?
Hur zplodil Uri Uri zplodil Becalel.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.