1Par. 2: 21 je ... Co je 1Par. 2: 21?
poté Chesrón vešel k dceři Makíra, otce Galád, a vzal to, že šedesát let a porodila Segouvu.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.