1Par. 2: 22 je ... Co je 1Par. 2: 22?
Segub zplodil Jair, a měl tři a dvacet měst v zemi Galád.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.