1Par. 2: 23 je ... Co je 1Par. 2: 23?
Ale Gessurejským a vzal z nich vesnice Jair, Kanat a městečka jeho - šedesát měst. Všechna tato města jsou syny Machíra, otce Gileáda.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.