1Par. 2: 24 je ... Co je 1 Par. 2: 24?
Po smrti Ezron v Caleba - Efraty, manželky Ezronova, Abia porodila jemu Ashhura, otce Tekoa.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.