1Par. 2: 25 je ... Co je 1 Par. 2: 25?
Synové Jerachmeele prvorozeného Ezronova byli prvorozený Ram, [pro ho] Vuna, Oren, Ozem a Ahijah.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.