1Par. 2: 27 je ... Co je 1 Par. 2: 27?
synové Ram prvorozený Jerachmeelova byly Maaz, Jamin a Eker.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.