1Par. 2: 28 je ... Co je 1 Par. 2: 28?
Onamovi synovi byli Šammai a Jada. Synové Shammai: Nadav a Avishoor.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.