1Par. 2: 3 je ... Co je 1Par. 2: 3?
Synové Júdovi: Ir, Onan a Silom - tři se mu narodili z dcery Šuejevy, Kanaánky. A Ir, prvorozený Júdov, nebyl v Hospodinových očích dobře, a on ho zabil. Gen. 38: 2 Život. 38: 3

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.