1Par. 2: 31 je ... Co je 1 Par. 2: 31?
Syn Afaimeho: Ishii. Syn Ishiho: Sheshan. Syn Sheshan: Ahlai.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.