1Par. 2: 32 je ... Co je 1Par. 2: 32?
Sons IADY, Shammaeva bratr: Jeter a Jonathana. Isefer zemřel bezdětný.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.