1Par. 2: 33 je ... Co je 1Par. 2: 33?
Synové Jonatánovi: Peleth a Zaza. Tito jsou synové Jerachmeelovi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.