1Par. 2: 34 je ... Co je 1Par. 2: 34?
Sheshan neměl žádné syny, ale jen dcery. U Šešána byl 999 otrok, egyptský, jeho jméno je Jarch; Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.