1Par. 2: 35 je ... Co je 1 Par. 2: 35?
dal Sesan dceru Jarha služebníku svému za manželku, a ona mu porodila Ataje.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.