1Par. 2: 36 je ... Co je 1 Par. 2: 36?
Atta se narodil Nathanovi, Nathan zplodil Zabad;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.