1Par. 2: 37 je ... Co je 1 Par. 2: 37?
Zabad porodil Ephlal, Ephlal zplodil Ovída;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.