1Par. 2: 38 je ... Co je 1 Par. 2: 38?
a Obéd zplodil Ieuya, Jehú zplodil Azarjáše;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.