1Par. 2: 39 je ... Co je 1 Par. 2: 39?
Azariáš zplodil Heletza, Helez porodil Eleazu;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.