1Par. 2: 4 je ... Co je 1Par. 2: 4?
A Tamar, jeho švagrová, porodil mu Phare a Zaru. Všichni synů Júdových měli pět. Gen. 38: 29. Ruf. 4: 18 1Pay. 4: 1 Mat. 1: 3

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.