1Par. 2: 40 je ... Co je 1Par. 2: 40?
Eleazáš porodil Sismai, Sismai porodil Sallum;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.