1Par. 2: 41 je ... Co je 1 Par. 2: 41?
Sallum pak zplodil Iekamiyu, Iekamiya zplodil Elisama.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.