1Par. 2: 42 je ... Co je 1Par. 2: 42?
Synové Káleba, bratr Jerahmeelův: Mesha, jeho prvorozený, je otcem Zif; a syny Mareše, otce Hebronova.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.